Κοινή υπουργική απόφαση και σχετικές αποφάσεις

E-mail Εκτύπωση PDF

Οριστική Απόφαση Έγκρισης του δικαιούχου «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Γρεβενών» στη Δράση 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία», Μέτρο 214, (δράση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της αρ. 324132/2008 ΚΥΑ) του ΠΑΑ 2007-2013.

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ.» για τη Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, βά− σει του πίνακα 5 της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 του άρθρου 25 της υπ’ αριθμ. 324132/8.9.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1900/17.9.2008).

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ.» για τη Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 01:19 )  

Αναζήτηση

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ