Η Δράση

E-mail Εκτύπωση PDF

Κατά την διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος (1997-2008) πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια Τεχνητής Σπερματέγχυσης σε εκτροφείς, οι οποίοι απέκτησαν δίπλωμα Τ.Σ. κατόπιν διεξαγωγής προφορικών και γραπτών εξετάσεων.

Σήμερα μέσω του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», στα πλαίσια του Άξονα 2, του Μέτρου 214, του Υπομέτρου 3 του Ε.Π. «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία», η Ε.Α.Σ. Γρεβενών υλοποιεί τη Δράση 3.4: «Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση - διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων της Ελληνικής φυλής Ίππων Πίνδου».

Η γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης της Ε.Α.Σ. Γρεβενών για τη δράση αυτή θα είναι η Δυτική Μακεδονία συγκεκριμένα οι νομοί: Γρεβενών, Κοζάνης και Φλώρινας. Το σύνολο των εκτροφών που θα ελέγχονται από τον Απρίλιο του 2009 θα είναι 140. Η διάρκεια εφαρμογής της δράσης θα είναι τουλάχιστον τρία έτη (36 μήνες) από τον Απρίλιο του 2009 έως το Μάρτιο του 2012.

Τελικός στόχος της δράσης θα είναι:

• Η καταγραφή όλων των εκτροφών αλόγων φυλής Πίνδου στην περιοχή υλοποίησης της δράσης του Συνεταιρισμού.

• Η συλλογή και η καταχώρηση των γενεαλογικών στοιχείων όλων των παραπάνω αλόγων και η εγγραφή τους στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής.

Εκτέλεση παρόμοιων προγραμμάτων κατά το παρελθόν και ειδικότερα από το έτος 2000 και μετά (NAI)

1997 - 2000

Προγράμμα για τον «Έλεγχο Αποδόσεων των αγελάδων ασπρόμαυρης φυλής», μετά από επιχορήγηση του Υπουργείου Γεωργίας.

15.07.2003 - 30.06.2008

Δράση 1: «Ίδρυση και τήρηση γενεαλογικού βιβλίου - μητρώου αγελάδων Ασπρόμαυρης φυλής» και Δράση 2: «Συγκέντρωση στοιχείων για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των αποδόσεων των αγελάδων Ασπρόμαυρης φυλής» σε 24 αγελαδοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Νομού Γρεβενών, μέσω του «Ολοκληρωμένου προγράμματος υπηρεσιών στήριξης των κτηνοτρόφων της Ελληνικής υπαίθρου για την παραγωγή και χρησιμοποίηση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού αναπαραγωγικού κεφαλαίου», στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000-2006» της υπαίθρου 2000-2006».

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 16 Μάιος 2012 12:58 )  

Αναζήτηση

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ