Μέγεθος και σύνθεση του πληθυσμού

E-mail Εκτύπωση PDF

Ο αριθμός των αλόγων αυτών ξεπερνά συνολικά τις 3.000 και τα συναντά κανείς σε όλες σχεδόν τις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Εκτρέφονται συνήθως σε μικρές ομάδες, ενός έως τριών αλόγων, εντούτοις όμως συχνά υπάρχουν παραγωγοί' που εκτρέφουν 5-10 άλογα. Τελευταία, εμφανίζονται νέοι εκτροφείς, οι οποίοι δημιουργούν ιττποτροφεία με σεβαστό αριθμό αλόγων, 10-150 κεφαλές, προκειμένου να καλύψουν την ζήτηση της αγοράς που συνεχώς, απρόσμενα, αυξάνεται.

To μεγαλύτερο τμήμα του ορεινού αλόγου αποτελείται από φοράδες και ευνουχισθέντα αρσενικά γιατί χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σχεδόν για εργασία. Ο αριθμός των επιβητόρων είναι μικρός σε σύγκριση με τον πληθυσμό (μικρότερος του 4%) και σχετικά νεαρής ηλικίας γιατί αργότερα ευνουχίζονται προκειμένου να γίνουν περισσότερο ήρεμα και ευάγωγα για να χρησιμοποιηθούν και αυτά τελικά για εργασία. Πολλά άτομα του ορεινού αλόγου της Πίνδου παρουσιάζουν πλαγιοτροχισμό (αριβάνι), γνώρισμα που συναντάται κυρίως σε ορεινές φυλές αλόγων.

 

Αναζήτηση

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ